szkoła podstawowa

 

Kopia logo gimnazjiumPrywatna Szkoła Podstawowa
w Piszu

 
Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu to mądry wybór i otwarte drzwi do dobrej przyszłości. 

 


Brak dostępnego opisu zdjęcia.


Zaśpiewaliśmy dla Niepodległej - 08.11.2019 r., godz. 11:11 #SzkołaDoHymnu
Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie stojąObraz może zawierać: 3 osobyObraz może zawierać: 18 osób, ludzie stoją i w budynku

 


Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski złożył podziękowanie za włączenie się Prywatne Szkoły Podstawowej w Piszu do akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.


KONKURS JĘZYKOWY

29 października 2019 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Językowy – Konkurs Wiedzy o Krajach niemiecko- i anglojęzycznych, który przeprowadziła P. Kamila Szewczyk. Jego celem było wspieranie uczniów w samodzielnym poszerzaniu kompetencji oraz rozbudzanie zainteresowania językiem niemieckim i angielskim. Uczniowie kl. V i VI pisali test przy użyciu nowoczesnych metod nauczania – telefonów komórkowych. W etapie szkolnym laureatami zostali:
- I miejsce – Antonina Płutniak – kl. VI
- II miejsce – Jakub Wróblewski – kl. VI
- III miejsce – Filip Kuźmicki – kl. VI.
Kontynuacją etapu szkolnego były zmagania na szczeblu międzyszkolnym 18 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Katolickich w Piszu. Nasza uczennica Antonina Płutniak zajęła II miejsce. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody. Serdecznie gratulujemy! 


UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH - 30.10.2019 R.

 Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynkuObraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją

       Zaśpiewaliśmy dla Niepodległej - 08.11.2019 r., godz. 11:11

Obraz może zawierać: 18 osób, ludzie stoją i w budynkuObraz może zawierać: 3 osobyObraz może zawierać: 1 osoba


        Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy w naszej szkole krótkim występem artystycznym w wykonaniu uczniów klasy V. Szóstoklasiści pod kierunkiem Pani Ewy Tutas przygotowali otrzęsiny pierwszaków. Po wykazaniu się wiedzą na temat np. liczby schodów z parteru na piętro i umiejętnościami tj. celność rzutów i skoki na skakance nasi pierwszoklasiści otrzymali odznaki "Uczeń na medal".

Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie siedzą, buty i w budynkuhttps://www.facebook.com/2264806833736442/videos/722689048207148/

 

 


Wyniki ankiety diagnozującej „Oczekiwania rodziców wobec szkoły” Ankietę przeprowadzono we wrześniu 2019 r. W szkole uczy się 32 uczniów, w ankiecie wzięło udział 22 rodziców.

Obraz może zawierać: tekst

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

źródło:https://www.facebook.com/Prywatna-Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Piszu-2264806833736442/


30 września 2019 r. trzech uczniów naszej szkoły wzięło udział w Powiatowym Turnieju Szachowym, który odbył się w I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. PSP reprezentowali piątoklasiści: Franciszek Duda, Patryk Nepelski oraz Damian Wojciechowski. Z dumą informujemy, że w swojej kategorii wiekowej I miejsce zajął Franciszek Duda, a II Damian Wojciechowski.Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i tabelaObraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją


Wartości stanowią fundament procesu wychowania. Jedną z ważnych i aktualnych wartości jest aktywność człowieka w różnych dziedzinach życia. Uczniowie klasy VI naszej szkoły uczestniczyli w miniprojekcie, którego efektem są ulotki zachęcające dorosłych do aktywności poprzez udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Dzięki projektowi uczniowie dowiedzieli się, jak ważne w funkcjonowaniu państwa jest skorzystanie z prawa do wyboru posłów i senatorów.

 

 


 

 

 

plakat

 

Szanowni Rodzice

Zachęcamy do skorzystania z możliwości nauki Państwa dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu. Wybór tej placówki jest ogromną szansą rozwoju i osiągania wysokich wyników w nauce.

Prywatna Szkoła Podstawowa dysponuje:

- salami dydaktycznymi wyposażonymi w sprzęt i pomoce szkolne zapewniające realizację wymagań podstawy programowej, m. in. tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputerowe programy edukacyjne, tablice przedmiotowe, plansze i mapy;

- zasoby biblioteczne, które są na bieżąco uzupełniane, np. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Proponuje:

- małą liczbę uczniów w klasie (12 osób);

- zajęcia dydaktyczne ze zwiększoną liczbą godzin (z języka polskiego, j. angielskiego, matematyki);

- dwa języki obce od czwartej klasy;

- język obcy już w edukacji wczesnoszkolnej (od pierwszej klasy);

- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych oraz koła zainteresowań;

- różnorodne zajęcia sportowe (w sali gimnastycznej, na boisku „Orlik”, w klubie fitness, w kręgielni, na basenie);

- zajęcia profilaktyczne;

- udział w konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych ;

- wizyty w instytucjach kultury i życia społecznego (m. in. teatrach, muzeach, sejmie, urzędach            
   i zakładach pracy) oraz spotkania z ciekawymi osobami.

Zapewnia:

- wysoki poziom nauczania (zgodnie z tradycją przejętą od działającego u nas od lat Prywatnego Gimnazjum, które ma corocznie wielu finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych oraz różnorodnych konkursów, a także osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych - jedne
z najwyższych w województwie);

- dużą indywidualizację nauczania;

- możliwość rozwoju talentów i predyspozycji uczniów;

- bezpieczne, higieniczne i kameralne warunki nauki;

- bezstresowe nauczanie i wychowanie (brak dzwonków lekcyjnych, niski poziom hałasu podczas przerw);

- miłą atmosferę ( bardzo dobry kontakt uczniów z nauczycielami);

- opiekę pozalekcyjną w szkolnej świetlicy (naukę pozalekcyjną, odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela specjalisty, gry i zabawy indywidualne oraz grupowe);

- wsparcie psychologa i logopedy;

- posiłki (catering).

Gwarantuje:

- nowoczesne metody i formy nauczania;

- ciekawe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;

- kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i poziomie wiedzy oraz umiejętności dydaktyczno-
   wychowawczych;

- stałą współpracę z rodzicami.

Dąży, aby nasi uczniowie:

- byli wychowani w duchu tolerancji oraz poszanowania godności własnej i innych;

- uzyskali wiedzę i umiejętności pozwalające myśleć i rozumieć świat;

- byli przygotowani do przyszłości;

- mieli poczucie sprawiedliwego oceniania;

- uwierzyli w swoje możliwości;

- poznali smak sukcesu i umieli go osiągać.

Szukasz klucza do sukcesu?

Znajdziesz go w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu.

Otwórz drzwi do mądrości!

Wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie szkoły lub telefonicznie.

12-200 Pisz, ul. Adama Mickiewicza 41, tel. kontaktowy : (87) 423 55 66, 500 898 991

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Nasza szkoła będzie realizować Priorytet 3 programu, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 6200 zł
(w tym udział własny organu prowadzącego ustalono w wysokości 20% całości zadania).
Dzięki dofinansowaniu zbiory naszej biblioteki szkolnej zostaną poszerzone o nowości wydawnicze cieszące się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Uzupełniony zostanie również zbiór lektur szkolnych. Na przełomie września i grudnia uczniowie będą realizować projekty edukacyjne oraz uczestniczyć będą w wydarzeniach promujących czytelnictwo.


Szanowni Rodzice,

      Prywatne Gimnazjum w trakcie swojego funkcjonowania na trwałe wpisało się w obraz piskiej oświaty. W województwie „Prywatne” jest jedną z trzech najlepszych szkół gimnazjalnych. 
To nasz ogromny sukces. Podobne wyniki zamierzamy osiągnąć również w Prywatnej Szkole Podstawowej, którą utworzyliśmy w związku z reformą oświaty 2017 oraz w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. 
Chcemy stworzyć miejsce równie wyjątkowe, zaspokajające potrzeby zarówno dzieci, jak i Was – Rodziców, którzy dla swoich pociech pragniecie optymalnych warunków uczenia się i spędzania czasu poza domem.
       Nasza szkoła jest placówką kameralną, z małą liczbą uczniów w oddziale. W biskiej perspektywie  nie wykluczamy powiększenia bazy lokalowej szkoły. Zagospodarujemy również plac przed szkołą pod kątem potrzeb naszych przyszłych uczniów. W ten sposób możemy zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa, zagwarantować indywidualne podejście oraz pozwolić na rozwijanie indywidualnych predyspozycji 
i zainteresowań. Dlatego zdecydowaliśmy się również – jako pierwsi w Piszu – na wprowadzenie w nauczaniu wczesnoszkolnym elementów pedagogiki M. Montessori dającej dziecku szansę wszechstronnego rozwoju.
      Zatrudniamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która z pewnością spełni Państwa oczekiwania. Nasi nauczyciele to pasjonaci, którzy są najlepszym gwarantem fachowej opieki dydaktycznej i wychowawczej. Potrafią osiągnąć wysoki poziom nauczania we właściwej, ukierunkowanej na dobro dziecka, atmosferze. 
Jako szkoła otwarta na Państwa potrzeby, będziemy pracować w godzinach: 7.00 - 16.30 i w tym czasie zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę oraz ciepły – skomponowany przez dietetyka – posiłek. Ważnym atutem szkoły jest szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, m. in. językowych, artystycznych pomagających w odnalezieniu pasji i rozwijaniu zainteresowań dziecka. 
Jeśli nasza oferta wydaje się Państwu atrakcyjna, zapraszamy!

z poważaniem
Janusz Długozima

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu - Alior Bank

Numer rachunku  44249000050000450089837106


21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny - uczciliśmy, tak jak przystało. Rano odbył się wyjazd do Giżycka na łyżwy. Najmłodszym pomagały pingwiny, starsi uznali, że potrafią jeździć samodzielnie. Prawdę znają tylko siniaki, którymi nikt nie chciał się pochwalić.?
Po powrocie do szkoły odbyło się wielkie grillowanie. Wygłodniałe wilki nie miały czasu na sesje fotograficzną, bo napełnienie brzuszków było ważniejsze.

IMG 20180321 103017IMG 20180321 095339IMG 20180321 095316


 Festiwal Kinder + sport to kolejny ciekawy projekt dla uczniów , aby zachęcić dzieci do pływania. Na uczestników czekało wiele gier, zabaw i konkurencji pływackich. Ambasadorem był Paweł Korzeniowski wielokrotny rekordzista i mistrz Polski, mistrz i dwukrotny wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Europy w pływaniu. 
W projekcie tym wziął udział również uczeń naszej szkoły - Olaf Olszewski, którego opiekunem był mgr Jerzy Karwowski. Olaf popłynął bardzo ładnie pomagając grupie w zdobyciu pierwszych i drugich miejsc.
DSCN5128IMG 20180325 134638IMG 20180325 142938


Zawody Mistrzostwa w PMOS 29 listopada 2017

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej oraz Prywatnego Gimnazjum w Piszu odnieśli kolejne sukcesy sportowe. W dniu 29 listopada 2017 odbyły się Mistrzostwa PMOS Pisz na ergometrze wioślarskim. Pierwsze miejsca zajęli:
Barbara Rodzim, Jakub Duchnowski (PG)
Sebastian Sendrowski (PSP),
II miejsce zajeła Amelka Krześniewska (PG),
III miejsce zajęła Wiktoria Koszewska (PG),
V miejsce zajęli Kacper Sendrowski i Olaf Olszewski (PSP)! 

Bardzo gratulujemy i cieszymy sie z Waszych sukcesów!!!
IMG 20171129 142155IMG 20171129 143045IMG 20171129 142745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I Mistrzostwa Szkół Podstawowych
w  "Piłkarzykach stołowych"

Gratulujemy naszym wspaniałym czwartoklasistom ze Szkoły Podstawowej!
KAJ 8617KAJ 8612a
Źródło:http://tygodnikpiski.pl/2017/10/30/pilkarzyki-wrocily-do-gry-i-mistrzostwa-szkol-podstawowych/
DSC 0808


Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu 2018/2019 odbędzie się nabór uczniów do następujących klas:

- klasy I - rekrutacja

- klasy II - rekrutacja

- klasy IV - rekrutacja

- klasy V - nabór uzupełniający

- klasy VIII - nabór uzupełniający

Terminy rekrutacji


1. W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja prowadzona jest od stycznia 2018 r.

 Dni otwarte:

 • 6  Stycznia 2018, (sobota) w godz. 10.00-12.00
 • 27 Stycznia 2018, (sobota) w godz. 10.00-12.00

3. Spotkania  indywidualne  w  tygodniu od dnia 8 stycznia 2018r.  Po  wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

4. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefoniczny tel. 87 423 55 66  w celu umówienia się na  spotkanie.

Procedura rekrutacji

1. Złożenie przez Rodzica lub prawnego opiekuna dziecka drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych:

- Formularza zgłoszeniowego dziecka.

- Opinii nauczyciela przedszkolnego.

2. Spotkanie z kandydatem do szkoły, który weźmie udział w specjalnie przygotowanych zajęciach edukacyjnych  mających na celu wzajemne poznanie.

3. Indywidualna rozmowa z Rodzicami kandydata mająca na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą.

4. Podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Umowy o kształceniu ucznia.

5. Spotkanie informacyjne rodziców z dyrektorem szkoły  odbywające się na początku kwietnia 2018 r.

5. Spotkanie informacyjne rodziców z wychowawcą danej klasy odbywające się pod koniec sierpnia 2018 r.

Dyrekcja Szkoły   przyjmuje następujące zasady rekrutacji do  szkoły:

 1. Do klasy pierwszej Szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Istnieje możliwość przyjęcia ucznia do dowolnej klasy w trakcie roku szkolnego o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzanej przez dyrektora Szkoły.
 3. Szkoła przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania i zameldowania kandydatów.
 4. Istnieje możliwość zapisu dzieci z rocznym lub wieloletnim wyprzedzeniem – w takim wypadku Rodziców obowiązują opłaty i zasady rekrutacji określone przez Dyrektora Szkoły na aktualny rok szkolny.
 5. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły.
 6. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy pierwszej przysługuje rodzeństwu uczęszczającemu do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu lub Prywatnego Gimnazjum w Piszu.
 7. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor placówki.
 8. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu  umowy  i wpłacie wpisowego. 
 9. Rodzice kandydatów uczniów klas 1 mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY (pdf)

ulotka 2018.1ulotka 2018.2

 


 Kadra pedagogiczna Prywatnej Szkoły Podstawowej
w Piszu:

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Audul-Peżyńska

Klasa I

1) mgr Agata Szyndler-Rybka edukacja wczesnoszkolna
2) mgr Magdalena Galanek język angielski
3) ks Piotr Grygo religia

Klasa IV-VIII

1) mgr Aldona Rogińska język polski
2) mgr Elżbieta Kołakowska język polski

3) mgr Irena Chmielewska matematyka
4) mgr Magdalena Galanek język angielski
5) mgr Kamila Szewczyk język niemiecki
6) mgr Agnieszka Tuzinowska historia/wos
7) mgr Justyna Kiełczewska przyroda
8) mgr Iwona Niewczas chemia
9) mgr Ewa Kotlarska fizyka
10) mgr Ewa Tutas sztuka (plastyka, muzyka)
11) mgr Janusz Długozima technika/ informatyka
12) mgr Mirosław Zduńczyk wychowanie fizyczne
13) mgr Ewa Tutas doradztwo zawodowe
14) mgr Ewa Tutas wychowanie do życia w rodzinie
16) ks mgr Piotr Grygo religia
Pedagog Szkolny
mgr Ewa Tutas


Tygodniowy rozkład zajęć

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu

Rok szkolny 2019/2020

Klasa I obowiązuje od 28.10.2019 r.

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00-8.45

nz

nz

nz

nz

nz

2

8.55-9.40

nz

nz

nz

nz

zajęcia rozwijające

3

9.50-10.35

nz

j.angielski

nz

nz

nz

4

10.45-11.30

nz

nz

nz

nz

 

5

11.50-12.35

religia

nz

 

j.angielski

 

6

12.45-13.30

 

religia

     

7

13.40-14.25

         

8

14.35-15.20

         

Klasa V obowiązuje od 04.11.2019

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00-8.45

zaj. rozwij.-matematyka

geografia

matematyka

informatyka

 

2

8.55-9.40

matematyka

matematyka

biologia

matematyka

 

3

9.50-10.35

historia

j.niemiecki

j.polski

j.niemiecki

zwo

4

10.45-11.30

plastyka

j.angielski

j.angielski

j.polski

w-f

5

11.50-12.35

muzyka

religia

 

j.polski

w-f

6

12.45-13.30

w-f

religia

 

wdż

technika

7

13.40-14.25

w-f

historia

 

j.angielski

j.polski

8

14.35-15.20

       

j.polski

Klasa VI obowiązuje od 18.11.2019

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00-8.45

j.polski

matematyka

zaj.rozwijąjące-informatyka

matematyka

j.polski

2

8.55-9.40

j.polski

geografia

matematyka

j.polski

w-f

3

9.50-10.35

matematyka

zwo

j.angielski

j.polski

w-f

4

10.45-11.30

w-f

j.niemiecki

biologia

j.niemiecki

technika

5

11.50-12.35

w-f

j.angielski

 

muzyka

 

6

12.45-13.30

informatyka

plastyka

 

j.angielski

 

7

13.40-14.25

historia

religia

 

historia

 

8.

14.35-15.20

 

religia

     

 


ZASADY WEWNĄTRSZKOLNEGO OCENIANIA (pdf)
 


 

KODEKS DROGOWY DLA ROWERZYSTÓW

 

Rowerzysta - jako uczestnik ruchu drogowego powinien znać podstawowy akt prawny dotyczący ruchu drogowego - czyli Prawo o ruchu Drogowym, potocznie nazywany Kodeksem Drogowym.

Aby ułatwić rowerzystom poznanie ich praw i obowiązków prezentujemy skrócona wersje tego dokumentu obejmująca wszystkie punkty, które bezpośrednio dotyczą rowerzystów.

Kodeks Drogowy dla rowerzystów

tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami
stan aktualny na: czerwiec 2012 r.

Dział I

Przepisy ogólne

Art. 2.

 

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

5) droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5a) pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

5b) śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;

47) rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

47a) wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

 

 

 

Dział II
Ruch drogowy

Rozdział 2
Ruch pieszych


Art. 11.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Rozdział 3
Ruch pojazdów

Oddział 1
Zasady ogólne

Art. 16.

5.  Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

Oddział 2
Włączanie się do ruchu

Art. 17.

1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych
3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;

Oddział 6
Wyprzedzanie

Art. 24

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.

12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Oddział 7
Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 26.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się: 
[...]
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

 

Art. 27.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

2. (uchylony). 

>

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Oddział 10
Ruch pojazdów w kolumnie

 

Art. 32.

1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10,
2) rowerów lub wózków rowerowych - 15,
3) pozostałych pojazdów - 5.


6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.

Oddział 11
Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych


Art. 33.

1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony).

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10

Rozdział 4
Ruch zwierząt


Art. 37.

4. Zabrania się:

5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.

Rozdział 5
Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 1
Przepisy porządkowe


Art. 45.

1. Zabrania się:

1) kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;

 

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
[...]
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

Oddział 3

Używanie świateł zewnętrznych

Art. 51.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkacl normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świate mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlo nych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:
.................

6. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

 

Oddział 4
Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym

Art. 60.

2. Zabrania się kierującemu:

5) używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.

4. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje się do:

2) rowerów.

 

Art. 62.

4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:

2) motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.

Art. 63.

3. Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz:

4) dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

Dział IV
Kierujący

Rozdział 1
Uprawnienia do kierowania


Art. 87.

3. Nie wymaga się uprawnienia do:
1) kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat;

Art. 96.

1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie
ukończyła 18 lat:
1) rowerem i wózkiem rowerowym - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.

2. Kartę rowerową lub motorowerowa może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

3. Kierować wózkiem rowerowym lub rowerem wieloosobowym oraz przewozić wózkiem rowerowym lub na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego - osoba, która ukończyła 13 lat.


Art. 97.

 

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Art. 98.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał

Rozdział 2
Szkolenie i egzaminowanie

Art. 109.

4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują:

1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły;

2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;

3) egzaminator.

Art. 129b.

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

 2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

c) ruchu pieszych.

Art. 130a.

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

">

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1) policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;

2) strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

5c. Pojazd usunięty z drogi w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.

6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c:

a) rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł; za każdą dobę przechowywania - 15 zł,

 


 Program komputerowy wykorzystywany podczas zajęć informatycznych do programowania można pobrać ze strony internetowej:

https://scratch.mit.edu/downloadEGZAMIN ÓSMOKLASISTY - materiały dla ucznia


 Rok dla niepodległej


Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu - Alior Bank

Numer rachunku  44249000050000450089837106