szkoła podstawowa

 Kadra pedagogiczna Prywatnej Szkoły Podstawowej
w Piszu:

Dyrektor szkoły: mgr Janusz Andrzejczyk

Klasa I

1) mgr Katarzyna Magnuszewska edukacja wczesnoszkolna
2) mgr Agata Szyndler-Rybka edukacja wczesnoszkolna
3) mgr Agnieszka Olszak język angielski
4) mgr Anna Ptak język niemiecki
5) mgr Jerzy Karwowski wychowanie fizyczne
6) mgr Hanna Kakowska wychowanie fizyczne

Klasa IV-VIII
1) mgr Beata Dobrzycka język polski
2) mgr Irena Chmielewska matematyka
3) mgr Agnieszka Olszak język angielski
4) mgr Anna Ptak język niemiecki
5) mgr Agnieszka Tuzinowska historia/wos
6) mgr Iza Lebiedzińska przyroda
7) mgr Iwona Niewczas chemia
8) mgr Zbigniew Zduńczyk fizyka
9) mgr Ewa Sulewska sztuka (plastyka, muzyka)
10) mgr Janusz Długozima technika/ informatyka
11) mgr Jerzy Karwowski wychowanie fizyczne
12) mgr Hanna Kakowska wychowanie fizyczne
13) mgr Andrzej Lewandowski doradztwo zawodowe
14) mgr Danuta Dąbrowska wychowanie do życia w rodzinie
15) mgr Dorota Stasik religia