szkoła podstawowa

 Kadra pedagogiczna Prywatnej Szkoły Podstawowej
w Piszu:

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Audul-Peżyńska

Klasa I

1) mgr Agata Szyndler-Rybka edukacja wczesnoszkolna
2) mgr Magdalena Galanek język angielski
3) ks Piotr Grygo religia

Klasa IV-VIII

1) mgr Aldona Rogińska język polski
2) mgr Elżbieta Kołakowska język polski

3) mgr Irena Chmielewska matematyka
4) mgr Magdalena Galanek język angielski
5) mgr Kamila Szewczyk język niemiecki
6) mgr Agnieszka Tuzinowska historia/wos
7) mgr Justyna Kiełczewska przyroda
8) mgr Iwona Niewczas chemia
9) mgr Ewa Kotlarska fizyka
10) mgr Ewa Tutas sztuka (plastyka, muzyka)
11) mgr Janusz Długozima technika/ informatyka
12) mgr Mirosław Zduńczyk wychowanie fizyczne
13) mgr Ewa Tutas doradztwo zawodowe
14) mgr Ewa Tutas wychowanie do życia w rodzinie
16) ks mgr Piotr Grygo religia
Pedagog Szkolny
mgr Ewa Tutas