szkoła podstawowa

 

Kopia logo gimnazjiumPrywatna Szkoła Podstawowa
w Piszu

 
Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu to mądry wybór i otwarte drzwi do dobrej przyszłości. 

 


Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas: I i IV oraz nabór uzupełniający do klas: II, VI, VII. PSP jest placówką nowoczesną i kameralną, co daje ogromne szanse rozwoju i osiągania wysokich wyników. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego ucznia i stałą współpracę z Rodzicami. Więcej informacji pod nr tel.: 874235566/500898991 lub w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!Obraz może zawierać: tekst „REKRUTACJA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PISZU!”


Pierwszoklasiści z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka wykonali samodzielnie prezenty, by móc nimi obdarować tak ważne dla nich osoby. Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, by miłość i szacunek płynące z serc ukochanych wnuków przyniosły radość i uśmiech każdego dnia.Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, tabela i w budynkuObraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i dziecko


Adwent to czterotygodniowy czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Jednym ze zwyczajów (przywędrował do nas z Niemiec) związanych z tym okresem jest wykonanie kalendarza służącego do odliczania dni do Wigilii Bożego Narodzenia. W naszej szkole odbył się konkurs na najciekawszy kalendarz. Uczniowie, niektórzy wraz z rodzicami ;) , wykazali się pomysłowością i zmysłem artystycznym. Komisja w składzie: P. Iwona Audul-Peżyńska, P. Kamila Szewczyk, Klara Hryniewicka, Jakub Wróblewski, z dużym zaangażowaniem oceniła złożone prace. Oto zwycięzcy:
- I miejsce – Antonina Płutniak (kl. VI)
- II miejsce – Klara Szary (kl. VI)
- III miejsce – Julian Kalinowski (kl. V)
Wyróżnienia:
- Olgierd Borzymowski (kl. V)
- Wiktor Wojsław (kl. VI)
- Klara Hryniewicka (kl. V)
Obraz może zawierać: 1 osobaObraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, tabela i w budynku
Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, tabela i w budynku


        W dzień świętego Mikołaja nasi uczniowie zgodnie z tradycją otrzymali drobne upominki. Aby różnił się on od szkolnej codzienności, wybraliśmy się z uczniami klasy V i VI do kręgielni. Współzawodnictwo na torze dostarczyło dzieciom wielu emocji. Uczniom klasy I zorganizowaliśmy natomiast zajęcia na basenie. W ten sposób pokazaliśmy, jak w aktywny sposób można spędzać wolny czas.
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynkuObraz może zawierać: 5 osób, ludzie stoją i w budynkuObraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, pływanie, basen i na zewnątrz


          4 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się wizyta szczególnych gości, którymi byli Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur, Ks. Proboszcz Artur Grochowski oraz Ks. Wikariusz Piotr Grygo. Po uroczystym powitaniu przybyłych gości przez społeczność szkolną, głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Audul-Peżyńska, która przyłączyła się do powitania, a także przedstawiła wszystkich obecnych uczniów, kadrę pedagogiczną oraz pozostałych pracowników szkoły. Po części artystycznej (przygotowanej przez P. Ewę Tutas) przyszedł czas na rozmowę Ks. Biskupa z uczniami i odmówienie wspólnej modlitwy. Na zakończenie wizyty Ks. Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa i udał się wraz z pozostałymi gośćmi na spotkanie z dyrekcją oraz słodki poczęstunek.

https://www.facebook.com/2264806833736442/videos/795523680900363/?t=34

Obraz może zawierać: 6 osób, ludzie siedzą i w budynkuObraz może zawierać: 27 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku


 Zaśpiewaliśmy dla Niepodległej - 08.11.2019 r., godz. 11:11 #SzkołaDoHymnu

Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie stojąObraz może zawierać: 3 osobyObraz może zawierać: 18 osób, ludzie stoją i w budynku

 


          Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski złożył podziękowanie za włączenie się Prywatne Szkoły Podstawowej w Piszu do akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.


KONKURS JĘZYKOWY

           29 października 2019 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Językowy – Konkurs Wiedzy o Krajach niemiecko- i anglojęzycznych, który przeprowadziła P. Kamila Szewczyk. Jego celem było wspieranie uczniów w samodzielnym poszerzaniu kompetencji oraz rozbudzanie zainteresowania językiem niemieckim i angielskim. Uczniowie kl. V i VI pisali test przy użyciu nowoczesnych metod nauczania – telefonów komórkowych. W etapie szkolnym laureatami zostali:
- I miejsce – Antonina Płutniak – kl. VI
- II miejsce – Jakub Wróblewski – kl. VI
- III miejsce – Filip Kuźmicki – kl. VI.
Kontynuacją etapu szkolnego były zmagania na szczeblu międzyszkolnym 18 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Katolickich w Piszu. Nasza uczennica Antonina Płutniak zajęła II miejsce. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody. Serdecznie gratulujemy! 


UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH - 30.10.2019 R.

 Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynkuObraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją

       Zaśpiewaliśmy dla Niepodległej - 08.11.2019 r., godz. 11:11

Obraz może zawierać: 18 osób, ludzie stoją i w budynkuObraz może zawierać: 3 osobyObraz może zawierać: 1 osoba


        Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy w naszej szkole krótkim występem artystycznym w wykonaniu uczniów klasy V. Szóstoklasiści pod kierunkiem Pani Ewy Tutas przygotowali otrzęsiny pierwszaków. Po wykazaniu się wiedzą na temat np. liczby schodów z parteru na piętro i umiejętnościami tj. celność rzutów i skoki na skakance nasi pierwszoklasiści otrzymali odznaki "Uczeń na medal".

Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie siedzą, buty i w budynkuhttps://www.facebook.com/2264806833736442/videos/722689048207148/ 


Wyniki ankiety diagnozującej „Oczekiwania rodziców wobec szkoły” Ankietę przeprowadzono we wrześniu 2019 r. W szkole uczy się 32 uczniów, w ankiecie wzięło udział 22 rodziców.

Obraz może zawierać: tekst

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

źródło:https://www.facebook.com/Prywatna-Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Piszu-2264806833736442/


30 września 2019 r. trzech uczniów naszej szkoły wzięło udział w Powiatowym Turnieju Szachowym, który odbył się w I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. PSP reprezentowali piątoklasiści: Franciszek Duda, Patryk Nepelski oraz Damian Wojciechowski. Z dumą informujemy, że w swojej kategorii wiekowej I miejsce zajął Franciszek Duda, a II Damian Wojciechowski.Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie siedzą i tabelaObraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją


Wartości stanowią fundament procesu wychowania. Jedną z ważnych i aktualnych wartości jest aktywność człowieka w różnych dziedzinach życia. Uczniowie klasy VI naszej szkoły uczestniczyli w miniprojekcie, którego efektem są ulotki zachęcające dorosłych do aktywności poprzez udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Dzięki projektowi uczniowie dowiedzieli się, jak ważne w funkcjonowaniu państwa jest skorzystanie z prawa do wyboru posłów i senatorów.

 

 


 

Uprzejmie informujemy, że Zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” powołany Zarządzeniem Nr 7/2019 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dokonał pozytywnej oceny naszego projektu i w związku z tym szkoły nasze otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 80% na zakup książekdo biblioteki szkolnej.

IMG 20190225 105548IMG 20190225 105847

 

 

plakat

 

Szanowni Rodzice

Zachęcamy do skorzystania z możliwości nauki Państwa dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu. Wybór tej placówki jest ogromną szansą rozwoju i osiągania wysokich wyników w nauce.

Prywatna Szkoła Podstawowa dysponuje:

- salami dydaktycznymi wyposażonymi w sprzęt i pomoce szkolne zapewniające realizację wymagań podstawy programowej, m. in. tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputerowe programy edukacyjne, tablice przedmiotowe, plansze i mapy;

- zasoby biblioteczne, które są na bieżąco uzupełniane, np. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Proponuje:

- małą liczbę uczniów w klasie (12 osób);

- zajęcia dydaktyczne ze zwiększoną liczbą godzin (z języka polskiego, j. angielskiego, matematyki);

- dwa języki obce od czwartej klasy;

- język obcy już w edukacji wczesnoszkolnej (od pierwszej klasy);

- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych oraz koła zainteresowań;

- różnorodne zajęcia sportowe (w sali gimnastycznej, na boisku „Orlik”, w klubie fitness, w kręgielni, na basenie);

- zajęcia profilaktyczne;

- udział w konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych ;

- wizyty w instytucjach kultury i życia społecznego (m. in. teatrach, muzeach, sejmie, urzędach            
   i zakładach pracy) oraz spotkania z ciekawymi osobami.

Zapewnia:

- wysoki poziom nauczania (zgodnie z tradycją przejętą od działającego u nas od lat Prywatnego Gimnazjum, które ma corocznie wielu finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych oraz różnorodnych konkursów, a także osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych - jedne
z najwyższych w województwie);

- dużą indywidualizację nauczania;

- możliwość rozwoju talentów i predyspozycji uczniów;

- bezpieczne, higieniczne i kameralne warunki nauki;

- bezstresowe nauczanie i wychowanie (brak dzwonków lekcyjnych, niski poziom hałasu podczas przerw);

- miłą atmosferę ( bardzo dobry kontakt uczniów z nauczycielami);

- opiekę pozalekcyjną w szkolnej świetlicy (naukę pozalekcyjną, odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela specjalisty, gry i zabawy indywidualne oraz grupowe);

- wsparcie psychologa i logopedy;

- posiłki (catering).

Gwarantuje:

- nowoczesne metody i formy nauczania;

- ciekawe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;

- kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i poziomie wiedzy oraz umiejętności dydaktyczno-
   wychowawczych;

- stałą współpracę z rodzicami.

Dąży, aby nasi uczniowie:

- byli wychowani w duchu tolerancji oraz poszanowania godności własnej i innych;

- uzyskali wiedzę i umiejętności pozwalające myśleć i rozumieć świat;

- byli przygotowani do przyszłości;

- mieli poczucie sprawiedliwego oceniania;

- uwierzyli w swoje możliwości;

- poznali smak sukcesu i umieli go osiągać.

Szukasz klucza do sukcesu?

Znajdziesz go w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu.

Otwórz drzwi do mądrości!

Wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie szkoły lub telefonicznie.

12-200 Pisz, ul. Adama Mickiewicza 41, tel. kontaktowy : (87) 423 55 66, 500 898 991

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Nasza szkoła będzie realizować Priorytet 3 programu, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 6200 zł
(w tym udział własny organu prowadzącego ustalono w wysokości 20% całości zadania).
Dzięki dofinansowaniu zbiory naszej biblioteki szkolnej zostaną poszerzone o nowości wydawnicze cieszące się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Uzupełniony zostanie również zbiór lektur szkolnych. Na przełomie września i grudnia uczniowie będą realizować projekty edukacyjne oraz uczestniczyć będą w wydarzeniach promujących czytelnictwo.


Szanowni Rodzice,

      Prywatne Gimnazjum w trakcie swojego funkcjonowania na trwałe wpisało się w obraz piskiej oświaty. W województwie „Prywatne” jest jedną z trzech najlepszych szkół gimnazjalnych. 
To nasz ogromny sukces. Podobne wyniki zamierzamy osiągnąć również w Prywatnej Szkole Podstawowej, którą utworzyliśmy w związku z reformą oświaty 2017 oraz w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. 
Chcemy stworzyć miejsce równie wyjątkowe, zaspokajające potrzeby zarówno dzieci, jak i Was – Rodziców, którzy dla swoich pociech pragniecie optymalnych warunków uczenia się i spędzania czasu poza domem.
       Nasza szkoła jest placówką kameralną, z małą liczbą uczniów w oddziale. W biskiej perspektywie  nie wykluczamy powiększenia bazy lokalowej szkoły. Zagospodarujemy również plac przed szkołą pod kątem potrzeb naszych przyszłych uczniów. W ten sposób możemy zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa, zagwarantować indywidualne podejście oraz pozwolić na rozwijanie indywidualnych predyspozycji 
i zainteresowań. Dlatego zdecydowaliśmy się również – jako pierwsi w Piszu – na wprowadzenie w nauczaniu wczesnoszkolnym elementów pedagogiki M. Montessori dającej dziecku szansę wszechstronnego rozwoju.
      Zatrudniamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która z pewnością spełni Państwa oczekiwania. Nasi nauczyciele to pasjonaci, którzy są najlepszym gwarantem fachowej opieki dydaktycznej i wychowawczej. Potrafią osiągnąć wysoki poziom nauczania we właściwej, ukierunkowanej na dobro dziecka, atmosferze. 
Jako szkoła otwarta na Państwa potrzeby, będziemy pracować w godzinach: 7.00 - 16.30 i w tym czasie zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę oraz ciepły – skomponowany przez dietetyka – posiłek. Ważnym atutem szkoły jest szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, m. in. językowych, artystycznych pomagających w odnalezieniu pasji i rozwijaniu zainteresowań dziecka. 
Jeśli nasza oferta wydaje się Państwu atrakcyjna, zapraszamy!

z poważaniem
Janusz Długozima

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu - Alior Bank

Numer rachunku  44249000050000450089837106


21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny - uczciliśmy, tak jak przystało. Rano odbył się wyjazd do Giżycka na łyżwy. Najmłodszym pomagały pingwiny, starsi uznali, że potrafią jeździć samodzielnie. Prawdę znają tylko siniaki, którymi nikt nie chciał się pochwalić.?
Po powrocie do szkoły odbyło się wielkie grillowanie. Wygłodniałe wilki nie miały czasu na sesje fotograficzną, bo napełnienie brzuszków było ważniejsze.

IMG 20180321 103017IMG 20180321 095339IMG 20180321 095316


 Festiwal Kinder + sport to kolejny ciekawy projekt dla uczniów , aby zachęcić dzieci do pływania. Na uczestników czekało wiele gier, zabaw i konkurencji pływackich. Ambasadorem był Paweł Korzeniowski wielokrotny rekordzista i mistrz Polski, mistrz i dwukrotny wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Europy w pływaniu. 
W projekcie tym wziął udział również uczeń naszej szkoły - Olaf Olszewski, którego opiekunem był mgr Jerzy Karwowski. Olaf popłynął bardzo ładnie pomagając grupie w zdobyciu pierwszych i drugich miejsc.
DSCN5128IMG 20180325 134638IMG 20180325 142938


Zawody Mistrzostwa w PMOS 29 listopada 2017

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej oraz Prywatnego Gimnazjum w Piszu odnieśli kolejne sukcesy sportowe. W dniu 29 listopada 2017 odbyły się Mistrzostwa PMOS Pisz na ergometrze wioślarskim. Pierwsze miejsca zajęli:
Barbara Rodzim, Jakub Duchnowski (PG)
Sebastian Sendrowski (PSP),
II miejsce zajeła Amelka Krześniewska (PG),
III miejsce zajęła Wiktoria Koszewska (PG),
V miejsce zajęli Kacper Sendrowski i Olaf Olszewski (PSP)! 

Bardzo gratulujemy i cieszymy sie z Waszych sukcesów!!!
IMG 20171129 142155IMG 20171129 143045IMG 20171129 142745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I Mistrzostwa Szkół Podstawowych
w  "Piłkarzykach stołowych"

Gratulujemy naszym wspaniałym czwartoklasistom ze Szkoły Podstawowej!
KAJ 8617KAJ 8612a
Źródło:http://tygodnikpiski.pl/2017/10/30/pilkarzyki-wrocily-do-gry-i-mistrzostwa-szkol-podstawowych/
DSC 0808