Rada Pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
w Piszu

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁY - mgr Janusz Józef Długozima

1. Język polski - mgr Aldona Rogińska,

2. Język polski - mgr Ewa Florczyk

3. Język angielski - mgr Robert Kowalczyk,

4. Historia - mgr Józef Jamroga

5. Wiedza o społeczeństwie - mgr Józef Jamroga

6. Matematyka - mgr Ewa Nowicka,

7. Matematyka - mgr Małgorzata Knyżewska

8. Fizyka i astronomia - mgr Zbigniew Zduńczyk

9. Chemia - mgr Małgorzata Knyżewska

10. Biologia - mgr Izabela Lebiedzińska

11. Geografia - mgr Katarzyna Grosfeld Brzostowska

12. Podstawy przedsiębiorczości - mgr Magdalena Oświęcimko

13. Technologia informacyjna - mgr Katarzyna Grosfeld Brzostowska