Liceum strona główna

EGZAMIN MATURALNY

EGZAMIN MATURALNY

Harmonogram egzaminu maturalnego: pobierz tutaj

Informatory maturalne: pobierz tutaj

Zachęcamy maturzystów do skorzystania z ćwiczeń online, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego:

https://padlet.com/nowaera/matura

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-1/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-2/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/41119641/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-4/sets

 

 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO - ROK SZKOLNY 2019/2020

Maturawtp

Maturawtg

Nowy obraz

Czas trwania matury

Informacja dotycząca opłat za egzamin maturalny

Część I - Ponowne przystąpienie do matury

Część II - Opłata za maturę, ile i kiedy?

Część III - Zwolnienie z opłaty za maturę

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

 1. po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz  
 2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wysokość opłaty za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł. Należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2018 r. na poniższe konto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ul. Al. Legionów 9, 18-400 Łomża

Numer konta: 59 1010 1049 0003 2922 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko zdającego, PESEL
 • rodzaj egzaminu – matura
 • nazwę przedmiotu lub przedmiotów (z uwzględnieniem poziomu pp lub pr).

Przykład: JAN KOWALSKI,78010101010 MATURA, MATEMATYKA PP, BIOLOGIA PR

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 a docx pdf ) wraz z dowodem jej uiszczenia należy dostarczyć/przysłać do dyrektora OKE w Łomży w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego 2018 rKopie tych dokumentów należy również przedłożyć w szkole.

Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZA EGZAMIN TRZEBA ZAPŁACIĆ?

Absolwent może sprawdzić swoją historię przystępowania do egzaminu maturalnego 
z poszczególnych przedmiotów:

 • w swojej szkole macierzystej

LUB

 • w OKE w Łomży, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Uwaga!
  e-mail należy podpisać, a w jego treści podać: imię i nazwisko, nr PESEL, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystąpił do matury.

-Deklaracja

-O egzaminie maturalnym

-Podstawa programowa

-Informatory

-Przykładowe arkusze

-Materiały dla uczniów i nauczycieli 

-Procedury 2017/2018