Liceum strona główna

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych w Piszu (2 lub 3-letnie)


 NABÓR ZIMOWY 2019 DO NIEPUBLICZNEGO LO DLA DOROSŁYCH

W PISZU

Uwaga! Ministerstwo edukacji wprowadza zmiany w systemie kształcenia dorosłych! 
To ostatni nabór zimowy na starych zasadach! 
Od września 2019 liceum będzie 4-letnie ! 
Obecnie po szkole zawodowej, żeby zdobyć wykształcenie średnie w liceum zaocznym wystarczą niecałe 2 lata. 
Zapisz się teraz na starych korzystniejszych zasadach. To już ostatni dzwonek!

Trwa nabór do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów zsz oraz osób, które są w trakcie nauki lub ją przerwały. Gwarantujemy miłą atmosferę, wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz naukę w systemie ZAOCZNYM. UWAGA! Ostatnia szansa na zdobycie wykształcenia średniego w 2 lata! Zajęcia rozpoczynamy w lutym. Więcej informacji pod nr tel.: 874235566 / 500898991 lub w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy!


zakończenie roku szkolnego 2018/19
IMG 20190426 165300IMG 20190426 165247


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/16

       Dnia 29 kwietnia 2016 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas programowo najwyższych Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu.   Pan Janusz Długozima dyrektor szkoły pożegnał absolwentów życząc im wielu sukcesów na kolejnych szczeblach kształcenia  oraz powodzenia na egzaminie maturalnym. Po odebraniu świadectw i wyróżnień za wysokie wyniki w nauce słuchacze podziękowali pedagogom za trud zrozumienie, pomoc i  wsparcie włożone  w ich edukację wręczając symboliczne upominki.

 

DSC 0459DSC 0457

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


WAŻNE TERMINY DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

 • Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu, wstępną pisemną deklarację  Załącznik_1a_N.
 • Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów

TRWA NABÓR 2016/17

słuchaczy do Szkoły Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu.

na semestry I, II,III, IV,V i VI.

Istnieje również możliwość przeniesienia się do nas z innej szkoły lub kontynuowania nauki wcześniej przerwanej.

plak

 


piątek, 24 kwietnia 2015 roku w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych w PISZU  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich.

        Podczas uroczystości absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe za  najwyższą średnią ocen z rąk właściciela szkoły  Janusza Długozimy.  

       W trakcie uroczystości prowadzący spotkanie wyróżnił słuchaczy,  którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. Życzył on również maturzystom spełnienia wszystkich marzeń i determinacji w ich realizowaniu. Słowa uznania za wysiłek włożony w edukację trzecioklasistów skierowane były również do Grona Pedagogicznego.

ZKZK3
WIGILIA SZKOLNA

W świątecznej atmosferze 21 grudnia w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Piszu odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Pan Dyrektor Jarosław Barański powitał wszystkich słuchaczy, nauczycieli i pracowników szkoły i złożył życzenia świąteczno-noworoczne. W dalszej części uroczystości dzieląc się opłatkiem wszyscy złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne. 12

35

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/15

          1 września o godzinie 8.00 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Piszu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015.  Pan dyrektor  Jarosław Barański szczególnie serdecznie powitał słuchaczy semestru pierwszego, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Wszystkim życzył  wytrwałej i owocnej pracy w  rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Do życzeń dołączyli się również obecni na spotkaniu nauczyciele. W dalszej części inauguracji właściciel szkoły Pan Janusz Długozima zapoznał słuchaczy ze statutem szkoły oraz wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania obowiązującymi w szkole.

 

67

 

 Rekrutacja 2014/2015

Trwają zapisy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu kształcącego w systemie zaocznym.

Możliwość przepisania się z innej szkoły i podjęcia nauki od semestrów wyższych.
Zapisy na semestry I, II,III, IV,V,VI.

Od września 2012 r. absolwenci Szkół Zawodowych przyjmowani są na III semestr liceum ogólnokształcącego. 

oferta


Do szkoły przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę:

 • podstawową
 • gimnazjum
 • szkołę zawodową

Istnieje możliwość przepisania się z innej szkoły i podjęcie nauki od semestrów wyższych. Osoby które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową przyjmowane będą na trzeci semestr liceum ogólnokształcącego. Słuchacze po ukończeniu szkoły otrzymują ŚWIADECTWO ukończenia Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu, a po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo maturalne. 

ZAPEWNIAMY:

 • nowoczesne metody kształcenia;
 •  doświadczoną kadrę w kształceniu dorosłych
 •  własną dobrze wyposażoną bazę lokalową;
 •  miłą i przyjemną atmosferę;
 •  wydawanie bezpłatnie zaświadczeń do ZUS-u, KRUS-u;
 •  stypendia dla najlepszych słuchaczy!

OPŁATY:

Czesne miesięcznie wynosi tylko 100 zł.

 • WYMAGANE DOKUMENTY
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły;
 • kwestionariusz osobowy;
 • podanie do LO  
 • zdjęcia format 3,5 x 4,5 cm (2 sztuki ); 
 • ksero dowodu osobistego