kursy doskonalace

Kursy i szkolenia


 Bezpłatny kurs komputerowy z zakresu obsługi komputera i Internetu dla osób powyżej 

50 roku życia pod nazwą:
„Internet bez tajemnic”

       Kurs jest skierowany do osób, które chcą poznać możliwości Internetu. Podczas kursu jego uczestnicy poznają podstawowe zasady obsługi komputera, a także dowiedzą się m.in. 
- jak wysłać e-mail i wyszukiwać informacje w sieci,
- jak zrobić zakupy przez Internet i korzystać z portali społecznościowych, 
- jak korzystać z programów do komunikacji takich jak np. skype.
 
        Dodatkowo zapoznają się jak chronić komputer i swoje dane przed zagrożeniami z sieci. Kursy są prowadzone w małych grupach, trwają 15 godzin 
i zamykają się w jednym miesiącu kalendarzowym. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu.
Po ukończeniu kursu wystawiane są  certyfikaty ukończenia kursu z zakresu podstaw obsługi Internetu.

 

Wszystkie osoby 50+, które chcą nauczyć się obsługi komputera i Internetu zapraszamy. Zapisz się już dziś! Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapisy w sekretariacie Centrum Edukacji  przy ul. Mickiewicza 41:

 

poniedziałek-piątek:

 

Godz. 9 30 – 14 00

 

tel./fax 87 423 55 66     tel.kom. 500 898 991

 

EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

Zasady realizacji usług szkoleniowych:

1. Liczność grup: od 8-15 osób.

2. Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w multimedialne pomoce dydaktyczne.

3. Zajęcia prowadzą TYLKO doświadczeni i cierpliwi trenerzy.

4. Zapewniamy życzliwą atmosferę.

5. Cena zawiera również:

a. materiały ćwiczeniowe;

b. serwis kawowy.

6. Cena nie zawiera kosztów:

a. dojazdu;

b. noclegów i wyżywienia.

7. Wobec grup szkoleniowych zgłaszanych przez Pracodawców stosujemy rabat 10% i organizujemy kursy w uzgodnionych terminach.

8. Przygotowujemy do uzyskania certyfikatów ECDL CORE, ECDL ADVANCE oraz ECDL Zarządzanie projektami.

Zarządzanie informację w środowisku MS Windows

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem i zarządzania jego zasobami.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników komputerów.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Obsługa komputera, drukarki i innych urządzeń zewnętrznych;

- Posługiwanie się najważniejszymi funkcjami systemu operacyjnego MS WINDOWS;

- Organizowanie zasobów informacyjnych z użyciem komputera

- Podstawowa obsługa przeglądarki i poczty internetowej

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej

Czas trwania:  

- 8 godzin

Cena:  

- 150 zł.

MS WORD - Podstawy edycji tekstów

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności posługiwania się edytorem tekstu.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla użytkowników komputerów, którzy posiedli umiejętności z zakresu kursu „Zarządzanie informację w środowisku MS Windows”.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Posługiwanie się paskami narzędziowymi w środowisku MS WORD

- Tworzenie dokumentu tekstowego.

- Edytowanie dokumentu i operacje na tekście (kopiowanie i.t.p.).

- Formatowanie tekstu, akapitów i dokumentu.

- Sprawdzanie pisowni.

- Edytowanie nagłówków i stopek oraz numerowanie stron.

- Przygotowanie dokumentu do wydruku i drukowanie.

- Wstawianie i edycja tabel oraz grafiki.

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej

Czas trwania:  

- 14 godzin

Cena:  

- 200 zł.

MS WORD - Zaawansowana edycja tekstów

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników zaawansowanych umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, a w szczególności pracy z dokumentami większych rozmiarów.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla użytkowników komputerów, którzy posiedli umiejętności z zakresu kursu „MS WORD Podstawowy”.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Redagowanie dużych dokumentów i posługiwanie się widokami.

- Zaawansowane formatowanie.

- Używanie stylów i ich modyfikacja.

- Wstawianie przypisów i odnośników.

- Budowa indeksów i spisów treści.

- Przygotowanie i generowanie korespondencji seryjnej.

- Wprowadzanie do dokumentów komentarzy i oznaczanie korekt oraz ich wykorzystywanie w ostatecznej redakcji dokumentu.

- Porównywanie dwóch wersji tego samego dokumentu

- Scalanie dokumentów i posługiwanie się metodami pracy grupowej.

- Budowa formularzy z wykorzystaniem list rozwijanych.

- Edytowanie dokumentu w formacie umożliwiającym publikację w internecie.

- Ochrona dokumentu.

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej.

Czas trwania:  

- 14 godzin

Cena:  

- 250 zł.

MS EXCEL - Podstawy tworzenia arkuszy kalkulacyjnych

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla użytkowników komputerów, którzy posiedli umiejętności z zakresu kursu „Zarządzanie informację w środowisku MS Windows”.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Zakładanie arkuszy kalkulacyjnych.

- Wykonywanie operacji na komórkach i arkuszach.

- Tworzenie tabel i ich formatowanie.

- Edytowanie formuł z wykorzystaniem adresowania względnego i bezwzględnego.

- Ustawianie zaokrągleń wartości liczbowych.

- Umieszczanie w formułach odwołań do danych z innych arkuszy.

- Podstawowe operacje na tabelach danych (sortowanie i filtrowanie danych)

- Tworzenie wykresów.

- Przygotowanie dokumentów do wydruku i drukowanie.

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej

Czas trwania:  

- 8 godzin

Cena:  

- 150 zł.

MS EXCEL – Budowa arkuszy kalkulacyjnych
z wykorzystaniem funkcji

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników umiejętności budowy arkuszy kalkulacyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji Excel’a.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla użytkowników komputerów, którzy posiedli umiejętności z zakresu kursu „MS EXCEL Podstawowy”.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Wykorzystywanie funkcji logicznych i warunkowych z elementami warunkowego formatowania danych.

- Posługiwanie się funkcjami wyszukiwania.

- Budowanie mechanizmów zapewnienia jakości danych.

- Budowanie kalkulacyjnych formularzy z wykorzystaniem formantów (listy rozwijane itp.)

- Wykorzystywanie funkcji tablicowych.

- Ochrona danych w arkuszach.

- Rejestracja prostych makr i automatyzacja przetwarzania.

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej

Czas trwania:  

- 14 godzin

Cena:  

- 250 zł.

MS EXCEL – Analiza danych i raportowanie

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami analizy danych oraz raportowania w środowisku MS Excel.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla użytkowników komputerów, którzy posiedli umiejętności z zakresu kursu „Budowa arkuszy kalkulacyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji”.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Importowanie i exportowanie danych – formaty danych.

- Automatyczne konsolidowanie danych z wielu arkuszy.

- Pobieranie danych z zasobów Internetu.

- Wykonywanie funkcji bazodanowych.

- Zaawansowane filtrowanie danych.

- Automatyzowanie raportowania z wykorzystaniem tabel przestawnych.

- Tworzenie modeli analityczno – decyzyjnych i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej

Czas trwania:  

- 14 godzin

Cena:  

- 250 zł.

MS ACCESS - Podstawy budowy baz danych

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności posługiwania się bazą danych.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla użytkowników komputerów, którzy posiedli umiejętności z zakresu kursu „MS Excel - Podstawy tworzenia arkuszy kalkulacyjnych oraz MS EXCEL – Budowa arkuszy kalkulacyjnych z wykorzystaniem funkcji”.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Tworzenie i konstruowanie tabel.

- Wprowadzanie danych do tabel i formularzy.

- Tworzenie relacji.

- Wyświetlanie wybranych danych za pomocą kwerend.

- Używanie operatorów i wyrażeń w kwerendach wybierających dane z wielu tabel.

- Konstruowanie formularzy i raportów.

- Tworzenie aplikacji jednostanowiskowych.

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej

Czas trwania:  

- 22 godziny

Cena:  

- 330 zł.

MS ACCESS – Budowa aplikacji bazodanowych

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników zaawansowanych umiejętności posługiwania się i projektowania bazy danych oraz budowania prostych aplikacji pracujących na bazie danych.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla użytkowników komputerów, którzy posiedli umiejętności z zakresu kursu „MS ACCESS Podstawowy”.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Optymalizacja struktury bazy danych.

- Praca z danymi zewnętrznymi.

- Tworzenie i modyfikowane wielopoziomowych formularzy.

- Tworzenie zaawansowanych raportów.

- Tworzenie obliczeń i podsumowań w raportach.

- Visual Basic i edytor VBA.

- Wprowadzenie do programowania i obsługi zdarzeń.

- Zabezpieczenia aplikacji.

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej

Czas trwania:  

- 22 godzin

Cena:  

- 330 zł.

Organizacja pracy własnej i grupowej z wykorzystaniem
MS OUTLOOK

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników umiejętności podwyższania efektywności pracy przez wykorzystanie możliwości programu MS OUTLOOK.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla użytkowników komputerów, którzy posiedli umiejętności z zakresu kursu „Podstawowe usługi Internetu”.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Zarządzanie informacją w programie MS Outlook.

- Obsługa poczty elektronicznej.

- Zarządzanie skrzynką adresową i utrzymywanie danych o kontaktach.

- Prowadzenie kalendarza indywidualnego.

- Prowadzenie kalendarza zespołu.

- Planowanie spotkań.

- Zarządzanie zadaniami.

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej

Czas trwania:  

- 8 godzin

Cena:  

- 150 zł.

MS PowerPoint – Budowa profesjonalnych prezentacji

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników umiejętności przygotowywania profesjonalnych prezentacji multimedialnych.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla użytkowników komputerów, którzy posiedli umiejętności z zakresu kursu „Zarządzanie informację w środowisku MS Windows” oraz „MS WORD Podstawowy”.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Przygotowywanie prezentacji.

- Zastosowanie układów i szablonów.

- Wprowadzanie do prezentacji efektów dynamicznych.

- Edycja obiektów graficznych w innych aplikacjach i ich osadzanie w prezentacji.

- Nagrywanie narracji.

- Łączenie proste i selektywne prezentacji.

- Przygotowanie prezentacji przenośnej.

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej

Czas trwania:  

- 14 godzin

Cena:  

- 200 zł.

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS PROJECT

Cel kursu:  

- Opanowanie przez uczestników umiejętności przygotowywania planu projektu oraz wykonywania kontroli jego realizacji z wykorzystaniem programu MS PROJECT.

Oczekiwane umiejętności uczestników:  

- Kurs przeznaczony dla użytkowników komputerów, którzy posiedli umiejętności z zakresu kursu „MS EXCEL Podstawowy” oraz „MS WORD Podstawowy”.

Umiejętności nabyte podczas kursu:  

- Opracowywanie struktury podziału pracy (ang. WBS).

- Generacja diagramu sieciowego i wyznaczanie ścieżki krytycznej.

- Przygotowanie harmonogramu.

- Definiowanie i zarządzanie zasobami w pojekcie.

- Przydzielanie zasobów do zadań.

- Śledzenie postępów prac.

- Raportowanie

Metoda:  

- Warsztaty w pracowni komputerowej uzupełnione krótką prezentacją na temat zasad zarządzania projektami według najlepszych praktyk.

Czas trwania:

- 22 godzin

Cena:

-330

OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

8

200 zł/osoba

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi kasy fiskalnej.

Zagadnienia ogólne dotyczące kas fiskalnych, nauka sprzedaży na kasie, sporządzanie raportów, przykładowy dzień pracy z kasą fiskalną.

PROFESJONALNY SPRZEDAWCA

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

64

350 zł/osoba

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku profesjonalnego sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

Prawne aspekty sprzedaży, obsługa klienta- nowoczesne techniki sprzedaży, promocja i marketing, dokumentowanie sprzedaży i zastosowanie programów komputerowych, obsługa kasy fiskalnej.

PODSTAWY OBSŁUGI KOMUTERA

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

30

250 zł/osoba

Poznanie zasad funkcjonowania komputera i opanowanie umiejętności obsługi podstawowych programów komputerowych, w tym Internetu.

Wprowadzenie do systemu Windows, obsługa edytora tekstu Word i arkusza kalkulacyjnego Exel, Internet i poczta elektroniczna.

 GRAFIK KOMPUTEROWY

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

64

490 zł/osoba

Przygotowanie do pracy w zawodzie grafika komputerowego.

Grafika wektorowa i bitmapowa, grafika dla Internetu.

PROJEKTOWANIE STRON WWW

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

50

470 zł/osoba

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i publikowania stron internetowych.

Podstawy tworzenia stron WWW, tworzenie stron WWW w języku html, narzędzia służące do publikowania witryn, obróbka CorelDraw i Adobe PhotoShop.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

80

440 zł/osoba

Przygotowanie uczestników do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. Zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczące rozwoju, pielęgnowania, wychowywania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych.

Podstawy psychologii i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pielęgnowanie i prawidłowe odżywianie dziecka, twórcze wychowanie dziecka, gry i zabawy ogólnorozwojowe.

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

90

470 zł/osoba

Nabycie wiedzy i umiejętności do sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi w ich domach rodzinnych, a także w placówkach specjalistycznych.

Podstawowe zagadnienia dotyczące starości i niepełnosprawności, podstawy rehabilitacji, pielęgnacja, problemy psychospołeczne osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, pierwsza pomoc.

KOSMETYCZKA

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

90

400 zł/osoba

Praktyczne i teoretyczne poznanie tematyki związanej z zawodem kosmetyczki.

Podstawy dermatologii, zabiegi kosmetyczne, upiększające i lecznicze, manicure i pedicure, profesjonalna obsługa klienta.

FRYZJER

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

210

600 zł/osoba

Nauka od podstaw fachu fryzjerskiego, tak, aby po jego pozytywnym ukończeniu móc samodzielnie stanąć przed konsolą fryzjerską i bez obaw wykonywać popularne zabiegi na włosach.

Kosmetyka, struktura i właściwości włosa, profesjonalna obsługa klienta, techniki fryzjerskie (strzyżenie, ondulacja, koloryzacja, stylizacja).

KUCHARZ

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

150

510 zł/osoba

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w gastronomii.

Zastosowanie surowców gastronomicznych, technika sporządzania dań podstawowych, sporządzanie zup, potraw z warzyw, przekąsek, deserów i napoi.

POMOC KUCHARZA

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

82

420 zł/osoba

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w gastronomii.

Zastosowanie surowców gastronomicznych, zasady żywienia, sporządzanie potraw z warzyw, przekąsek, deserów i napoi.

MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

96

450 zł/osoba

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu prac na stanowisku magazyniera lub pracownia hurtowni oraz do samodzielnego obsługiwania wózków widłowych.

Zasad magazynowania, technologia i organizacja prac magazynowych, systemy komputerowe oraz kierowca- operator wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli LPG.

 TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

150

510 zł/osoba

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu prac w zawodzie technolog robót wykończeniowych.

Wykonywanie posadzek, roboty tynkarskie i wykończeniowe.

 MAŁY BIZNES- ORGANIZACJA WŁASNEJ FIRMY

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

64

350 zł/osoba

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwarunkowania działalności gospodarczej, ubezpieczenia społeczne i ewidencja finansowa, prawo pracy, opracowywanie biznes planu.

KELNER- BARMAN

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

88

470 zł/osoba

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w gastronomii w charakterze kelnera- barmana.

Technologia i towaroznawstwo produkcji kulinarnej, higiena zawodowa, pracownia barmańska i kelnerska, zasady organizowania imprez okolicznościowych, obsługa kasy fiskalnej.

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH- CATERING

Liczba godz.

Cena

Cel kursu

Program kursu

40

310 zł/osoba

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych doświadczenia usług cateringowych.

Marketing i obsługa klienta, usługi cateringowe, ekspozycja wyrobów kulinarnych, zasady organizacji imprez okolicznościowych.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI KURSÓW I SZKOLEŃ NA DOWOLNY TEMAT ZGODNIE Z PAŃSTWA ZAPOTRZEBOWANIEM.