Centrum Edukacji w Piszu

Centrum Edukacji w Piszu


Uprzejmie informujemy, że Zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” powołany Zarządzeniem Nr 7/2019 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dokonał pozytywnej oceny naszego projektu i w związku z tym szkoły nasze otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 80% na zakup książekdo biblioteki szkolnej.

IMG 20190225 105548IMG 20190225 105847

 

plakat

  Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu to mądry wybór i otwarte drzwi do dobrej przyszłości.

Szanowni Rodzice

Zachęcamy do skorzystania z możliwości nauki Państwa dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu. Wybór tej placówki jest ogromną szansą rozwoju i osiągania wysokich wyników w nauce.

Prywatna Szkoła Podstawowa dysponuje:

- salami dydaktycznymi wyposażonymi w sprzęt i pomoce szkolne zapewniające realizację wymagań podstawy programowej, m. in. tablice
   interaktywne, projektory multimedialne, komputerowe programy edukacyjne, tablice przedmiotowe, plansze i mapy;

- zasoby biblioteczne, które są na bieżąco uzupełniane, np. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Proponuje:

- małą liczbę uczniów w klasie (12 osób);

- zajęcia dydaktyczne ze zwiększoną liczbą godzin (z języka polskiego, j. angielskiego, matematyki);

- dwa języki obce od czwartej klasy;

- język obcy już w edukacji wczesnoszkolnej (od pierwszej klasy);

- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych oraz koła zainteresowań;

- różnorodne zajęcia sportowe (w sali gimnastycznej, na boisku „Orlik”, w klubie fitness, w kręgielni, na basenie);

- zajęcia profilaktyczne;

- udział w konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych ;

- wizyty w instytucjach kultury i życia społecznego (m. in. teatrach, muzeach, sejmie, urzędach            
   i zakładach pracy) oraz spotkania z ciekawymi osobami.

Zapewnia:

- wysoki poziom nauczania (zgodnie z tradycją przejętą od działającego u nas od lat Prywatnego Gimnazjum, które ma corocznie wielu finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych oraz różnorodnych konkursów, a także osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych - jedne
z najwyższych w województwie);

- dużą indywidualizację nauczania;

- możliwość rozwoju talentów i predyspozycji uczniów;

- bezpieczne, higieniczne i kameralne warunki nauki;

- bezstresowe nauczanie i wychowanie (brak dzwonków lekcyjnych, niski poziom hałasu podczas przerw);

- miłą atmosferę ( bardzo dobry kontakt uczniów z nauczycielami);

- opiekę pozalekcyjną w szkolnej świetlicy (naukę pozalekcyjną, odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela specjalisty, gry i zabawy indywidualne oraz grupowe);

- wsparcie psychologa i logopedy;

- posiłki (catering).

Gwarantuje:

- nowoczesne metody i formy nauczania;

- ciekawe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;

- kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i poziomie wiedzy oraz umiejętności dydaktyczno-
   wychowawczych;

- stałą współpracę z rodzicami.

Dąży, aby nasi uczniowie:

- byli wychowani w duchu tolerancji oraz poszanowania godności własnej i innych;

- uzyskali wiedzę i umiejętności pozwalające myśleć i rozumieć świat;

- byli przygotowani do przyszłości;

- mieli poczucie sprawiedliwego oceniania;

- uwierzyli w swoje możliwości;

- poznali smak sukcesu i umieli go osiągać.

Szukasz klucza do sukcesu?

Znajdziesz go w Prywatnej Szkole Podstawowej w Piszu.

Otwórz drzwi do mądrości! 

Wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie szkoły lub telefonicznie.

12-200 Pisz, ul. Adama Mickiewicza 41, tel. kontaktowy : (87) 423 55 66, 500 898 991

- klasy I - rekrutacja

- klasy IV - rekrutacja

- klasy V - nabór uzupełniający (2 wolne miejsca)

- klasy VI - nabór uzupełniający (2 wolne miejsca)

Terminy rekrutacji

1. W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja prowadzona jest od lutego 2019 r.

2. Spotkania  indywidualne  w  tygodniu od dnia 8 lutego 2019r.  Po  wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

4. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefoniczny tel. 87 423 55 66  w celu umówienia się na  spotkanie. 


Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku zaprasza na Studia podyplomowe realizowane
w Piszu.
Kierunki dla Nauczycieli: Autyzm, Oligofrenopedagogika, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przygotowanie pedagogiczne, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wiele innych. Wszystkie zajęcia odbywają się w Piszu. Więcej na stronie www.mentor-med.pl  lub w sekretariacie szkół
niepublicznych przy ul. Mickiewicza 41 w Piszu.


     Doceniając rosnące zainteresowanie doskonaleniem zawodowym oraz przekwalifikowaniem, a także uzupełnianiem wykształcenia dającym szansę rozwoju i zatrudnienia przedstawiamy Państwu ofertę kształcenia w zakresie szkół, kursów i szkoleń. Wymogi dzisiejszego rynku pracy sprawiają, że każdy z nas może stanąć przed koniecznością zmiany zawodu. Naszym zadaniem jest wspierać Państwa i pomagać w realizacji podjętych decyzji dotyczących kształcenia na kolejnych szczeblach edukacji.

Oferujemy kształcenie w zakresie:

- Prywatna szkoła Podstawowa

- Prywatne Gimnazjum

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Piszu (2 i 3-letnie)

- Policealne Studium Zawodowe w Piszu (1-roczne)zdjecie

  • Technik administracji  
  • Technik informatyk
  • Technik technologii drewna

- Studia Podyplomowe

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
    - Kursy doskonalące i szkolenia

 

 

  

Zapisy w sekretariacie szkół przy ul. Mickiewicza 41:

poniedziałek-piątek:

Godz. 8 00 – 15 00

tel./fax 87 423 55 66 tel.kom. 500 898 991

Nasza prezentacja w informatorze - Centrum Edukacji w PiszuPolska w Liczbach

 

"Nulla res praestanior est quam scientia - żadna rzecz nie jest znakomitsza od wiedzy. "